תקנון

החנות בבעלות טי. סי. אס. תבונה מולטימדיה בע"מ ח.פ. 511850489 .

השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. השימוש מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

בכל מקרה של טעות כלשהי במחיר ו/או במפרט טכני במוצר המוצג באתר זה, וזאת רק במקרים בהם תתרחשנה טעויות חריגות וברורות על פניהן, המחיר ו/או המפרט הקובע יהיה זה שרשום במשרדי החברה. בכל מקרה מוטלת על החברה החובה לתקן את הטעות מייד עם גילוייה וכן לעדכן את הלקוחות באופן מיידי ככל האפשר.

2. אחריות

א.תנאי האחריות ותקופת האחריות למוצרים המשווקים על ידי החברה כפופים ומותנים לתעודת האחריות והשירות מהיבואן.

חברת טי. סי. אס. תבונה מולטימדיה בע"מ אינה מייצרת את המוצר ו/או השירות שיש בדעתך לרכוש באתר ולפיכך אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים, טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני.

ב. חברת טי. סי. אס. תבונה מולטימדיה בע"מ אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו ישירות מהיבואן הגיעו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

ג.ללקוח הקונה קיימת הזכות להעביר את האחריות ללקוח אחר, אך יש ליידע את חברת טי. סי. אס. תבונה מולטימדיה בע"מ בכתב טרם העברת האחריות.

ד. בהמשך לאמור לעיל, האחריות לא תחול במקרים הבאים:
1. הפעלה שלא על פי הוראות השימוש.
2. רשלנות או זדון הצרכן, או גרימת נזק לציוד בשל רשלנות / הזנחה של הצרחן, קצר חשמלי, טלפון לא תקין או תקינות השקעים, פגיעות ברק, כוח עליון, תאונה, שימוש בחומרים מתכלים לא מתאימים או שלא לפי המלצת היצרן.

3. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו, אשר נעשה על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידי החברה שלא בשל הפרת חובות החברה בהתאם לתקנות, או במידה שפרטי המוצר או מספרו הסידורי הושחתו, שונו, נמחקו או הוסרו. ההשחתה או השינוי מעידים על תיקון על ידי טכנאי שאיננו של החברה.
4. נזק שנגרםכתוצאה מנזילת סוללות בתוך המוצר.
5. החלפת חלקים שלא על ידי גורם מוסמך.
6. האחריות לא חלה על ציוד מתכלה.
7. אין האחריות לא חלה על נזקים ישירים או עקיפים או לצד שלישי כלשהו.
8. הפעלת הציוד, שלא בהתאם להוראות היצרן .
ח. בשום נסיבות לא תחול על טי. סי. אס. תבונה מולטימדיה בע"מ ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו.

3. פרטיות

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
העברת נתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגית SSL.

כל העברה של מספרי כרטיסי אשראי מהאתר נעשת באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

4. ביטול רכישה והחזרת מוצרים

א. ניתן לבטל הזמנה שבוצעה באתר גם לאחר שחויבה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981. ביטול שכזה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. דמי ביטול אלו ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוי.

ב. ניתן לבטל עסקה עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר. הודעה על הביטול תימסר בכתב באמצעות דואר/דוא"ל. המוצר יוחזר באריזתו המקורית.

5. משלוח וזמן אספקה

המוצרים הנמכרים באתר נשלחים לרוב עד 3 ימי עסקים (לאחר אישור העסקה, במידה ונרכש באמצעות כרטיס אשראי), אלא אם יש בעיית מלאי עם המוצר המוזמן. בכל מקרה הלקוח יעודכן בכל עיכוב כלשהו במהירות האפשרית

6. איסוף עצמי

ללקוח ניתנת האפשרות לאסוף באופן עצמאי את המוצרים ממשרדינו, זאת לאחר ביצוע הזמנה באתר או הזמנה טלפונית. לאחר ביצוע הזמנה תיידע טי. סי. אס. תבונה מולטימדיה בע"מ את הלקוח שניתן לאסוף את המוצר.

7. דין ושיפוט

הדין החל על הצעותיך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים, בתל אביב.

תפריט נגישות

Call Now Button